Меню

Правила за превоз

ПРАВИЛА ЗА ПРЕВОЗ

Регистрация и качване на борда

Пътниците трябва да се явят на гишето за регистрация 2 часа преди определеното време за излитане на самолета. Регистрацията на пътницте приключва 45 минути преди определеното време за излитане. Ако пътникът не се яви на гишето за регистрация преди края на обявения краен срок или не представи на гишето необходимите документи, отговарящи на съответното пътуване, същият не може да пътува.

Пътниците трябва да присъстват на изхода за отвеждане най-късно в срока, определен при регистрацията за полета.

ПРАВО НА ОТКАЗ ЗА ПРЕВОЗ

Във всеки един момент по време на регистрация и качване на борда, превозвачът може да откаже превоз на пътниците и техния багаж, ако е налице или има вероятност да се случи един или повече от следните случаи:

 1. Пътникът не спазва действащото законодателство.
 2. Превозът на пътника и/или на неговия багаж може да застраши сигурността, безопасността, комфорта и удобството на пътниците или екипажа, особено ако пътникът използва сплашване, държи се предизвикателно и обидно или използва обиден език спрямо екипажа.
 3. Физическото или психическо състояние на пътника, включително състояния, причинени от употребата на алкохол или наркотици, или медикаменти биха могли да представляват опасност или риск за него, другите пътници, екипажа или имуществото.
 4. Пътникът е нарушил сигурността, реда и/или дисциплината при регистрация за полет.
 5. Пътникът е отказал да премине проверките за сигурност или е отказал да предостави документи за своята самоличност.
 6. Пътникът: не притежава валидни документи за пътуване.

Специализирана помощ

 1. При приемане на превоз на непридружени деца, пътници с намалена подвижност, бременни жени и хора със заболявания или друго лице, което изисква специална помощ, е необходимо предварителното съгласие на превозвача. За хората със затруднено движение се запазват места, които ги улесняват при качване и слизане, както и при ставане по време на полета. Резервацията на тези места, както и за придружаващите ги лица, става без доплащане. Деца, болни и инвалиди не се чекират в зоните на аварийните изходи. Майки с деца се чекират на редове 1-5.
 2. При транспортиране на болен или ранен пътник се изисква наличността на удостоверение за пригодност за полет (MEDA) от лекар-специалист и наличието на седалков капацитет. Електрически инвалидни столове със сухи батерии (акумулатори) се транспортират, ако: 1/ акумулаторът е монтиран постоянно на инвалидния стол.2/ Полюсите на акумулатора са изолирани.3/ Кабелните връзки са изолирани от акумулатора.
 3. Не се предприема пътуване на новородени бебета на възраст до 1 месец. Бебетата(до2г.) нямат право на собствена седалка. Същите пътуват в скута на своя родител/настойник или лицето, което ги придружава.
 4. Деца на възраст между 5 и 12г. могат да пътуват като непридружени, при условие, че авиокомпанията е уведомена предварително и е потвърдила пътуването им. Информация за лицето, което ще посрещне детето на крайното летище на пътуването, трябва да бъдат предадени при чекирането. Родителят/настойникът или лицето, което изпраща детето, трябва да чака на летището до излитането на самолета.
 5. Наличността на специална храна се проверява и заявява.

Багаж

 1. ДОПУСТИМО БЕЗПЛАТНО КОЛИЧЕСТВО БАГАЖ
  Всички билети (включително за деца и бебета) предоставят право за превоз на 15 кг. багаж , без да се налага да се заплаща никаква допълнителна сума. Детски колички и детски седалки се превозват безплатно, добре опаковани и снабдени с етикет в багажните отделения на самолета.
 2. РЪЧЕН БАГАЖ
  Допуска се превоза на само една бройка ръчен багаж с тегло до 5 кг. И с максимални размери 55/40/20 см. Строго е забранено в ръчния багаж да има остри и режещи предмети. Течностите в ръчния багаж трябва да бъдат в самостоятелни опаковки с обем не повече от 100ml всяка и поставени в самозапечатващ се прозрачен плик за многократна употреба. Общото количество на течностите в ръчния багаж не може да бъде повече от 1l. Разрешените за превоз течности са:
  • вода , напитки , супи , сиропи
  • кремове , лосиони , олио, парфюми
  • паста за зъби , други пасти
  • гримове
  • гелове , включително за коса и душ гел
  • сапуни, медикаменти , диетични и бебешки храни за ползване по време на пътуването
 3. ЗАБРАНЕНИ ПРЕДМЕТИ
  Пътниците не трябва да включват следните предмети в багажа си:
  1. Предмети, които могат да застрашат сигурността на самолета, лицата или имуществото на борда, като тези, посочени в Правилника за опасни товари на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) и Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) и според действащия Правилник на превозвача (допълнителна информация от страна на превозвача е на разположение при поискване). Тези предмети включват: взривни вещества, газ под налягане, окисляващи се, радиоактивни или магнитни вещества, запалими вещества, токсични и химични вещества, течни вещества от всякакъв вид (с изключение на течности, съдържащи се в ръчния багаж и предназначени за лична употреба от пътника по време на пътуването му).
  2. Огнестрелни оръжия и боеприпаси, различни от тези, предназначени за лов и спорт, които за да бъдат приети като регистриран багаж, трябва да бъдат незаредени, да бъдат подходящо опаковани и със спуснат предпазител. Превозът на боеприпаси е предмет на регулиране от ИКАО и ИАТА за опасни стоки.
  3. Хладни оръжия, пронизващи оръжия и аерозоли, които могат да бъдат използвани за атака или защита;
  4. Антични оръжия, мечове, ножове и други оръжия от този тип. Този вид стока не може да бъде транспортирана в пътническото отделение при никакви обстоятелства. Те обаче могат да бъдат приети като регистриран багаж по преценка на превозвача;
  5. Бързоразвалящи се стоки, пари, валута, бижута, произведения на изкуството, благородни метали, сребърни, ценни книжа или други ценности, скъпи дрехи, оптични или фотографско оборудване, компютри, електронно и/или телекомуникационно оборудване или уреди, музикални инструменти, паспорти и документи за самоличност, ключове, проби, бизнес документи, ръкописи или дела, независимо дали са индивидуализирани или заменяеми и т.н.;
  6. Живи животни, с изключение на домашни любимци и при спазване на разпоредбите.
   Превозвачът освен това има право да бъде освободен от отговорност при щети, настъпили в резултат от естеството или дефекта, които са специфични за даден багаж.
 4. ПРАВО НА ОТКАЗ НА ПРЕВОЗ
  1. При всяко качване или междинна точка, превозвачът може от съображения за сигурност и/или безопасност, да откаже да превозва като багаж предметите, посочени в т. 3 по-горе, или да откаже да продължи да ги превозва, ако са открити по време на пътуването. Превозвачът не е задължен да съхранява багажа и/или предметите, които отказва да превози.
  2. Превозвачът може да откаже да превози всеки предмет като багаж, поради неговите размери, форма, тегло, съдържание, конфигурация, естество или неприятен мирис или поради технически и други причини, касащи сигурността и безопасността или запазване комфорта и удобството на пътниците.
  3. Превозвачът може да откаже да превози багаж, ако счете, че той е лошо опакован или е поставен в неподходящ контейнер. Информация за опаковане и неподходящи контейнери е на разположение при поискване.
 5. ПРАВО НА ПРЕТЪРСВАНЕ
  От съображения за сигурност и безопасност, превозвачът може да поиска от пътници да бъдат подложени на щателна проверка – те и/или техният багаж – чрез претърсване или всякакъв вид сканиране, независимо дали чрез използването на рентгенови лъчи или по друг начин. Ако пътникът не е на разположение, багажът може да бъде сканиран или претърсен в негово отсъствие, с цел да се провери дали той съдържа предмети, посочени в т.3 по-горе, или всякакви оръжия или боеприпаси, които не са били представени. Ако пътник откаже да спази тези искания, превозвачът може да откаже превоз на пътника и неговия багаж. Ако сканирането повреди багажа и съдържанието в тях или причини щети, превозвачът не носи отговорност, освен ако вредата е причинена по вина на превозвача или неговата небрежност.
 6. ПРЕВОЗ НА ЖИВОТНИ
  Превозът на животни, е предмет на изричното разрешение на превозвача в момента на резервацията.
  Превозвачът може да се съгласи да превози животни на пътниците, ако са спазени изискванията за здравословно състояние на животното и се представят пред граничните и митническите служби необходимите документи.
  • Кучета и котки до 8 кг (включително клетката/чантата) могат да летят в салона за пътници.
  • Ако бъде прието като багаж, животното и неговата клетка няма да бъдат включени в безплатния багаж, а представляват свръхбагаж, за който пътникът трябва да заплати съответната такса.
  • Превозът на кучета-водачи и техните контейнери, които придружават пътниците с намалена подвижност ще се извършва свободно, в допълнение към редовния безплатен багаж, в съответствие с разпоредбите на превозвача, които са достъпни при поискване.
  • Клетката с животното се разполага на пода. Клетката с максимални размери 55/40/23 см трябва да е закупена от специализираните магазини, с цел осигуряване необходимия комфорт за животното; тя трябва да е с възможност за заключване и да не създава условия за замърсявания около себе си.
  • Птици, зайци, хамстери или морски свинчета не се приемат за превоз в самолета.Пътниците могат да транспортират по един домашен любимец в кабината на самолета.
  Изцяло отговорност на пътника е да получи и да представи всички документи, изисквани от органите на крайната дестинация или транзитна страна. Превозвачът няма да се съгласи да превози животни, които не разполагат с необходимите документи. В случай на измама или на липса или недействителност на необходимите документи, превозвачът не поема никаква отговорност за наранявания, загуби, закъснения, болести или смърт на животни, освен ако не се дължат на грешка или небрежност от страна на превозвача. Пътниците, които пътуват с такива животни, трябва да възстановят сумата на глобите, загубите, обезщетенията и всички други разходи, възникнали поради определената ситуация.
 7. МИТНИЧЕСКИ ОГРАНИЧЕНИЯ
  Регламент (ЕО) № 1889/2005Г. на Европейския Парламент и действащото българско законодателство определят следните ограничения:
  • Местни и чуждестранни физически лица внасят и изнасят парични средства в размер на 10 000 евро или повече (или тяхната равностойност в лева и друга валута), като задължително попълват валутна митническа декларация.
  • При износ на суми над 25 000 лева (или тяхната равностойност в друга валута) от физическите лица се изисква документ от НАП за не дължими данъци и деклариране произхода на паричните средства.
  • Местни и чуждестранни физически лица могат да внасят свободно: бижута и аксесоари от злато и платина – до 60 гр., бижута и аксесоари от сребро – до 300 гр., злато на слитъци и златни монети – до 37 гр.
  На пътниците, пристигащи от страни извън ЕС се допуска безмитен внос за лично потребление на всеки пътник до следните количества:
  • тютюневи изделия: 200 къса цигари или 100 пурети/пури с мах тегло 3 гр. на всяка или 50 пури или 250 гр. тютюн за лула
  • алкохолни напитки: напитки с алкохолно съдържание над 22% – 1 л., напитки с алкохолно съдържание не по-високо от 22% пенливи вина, ликьорни вина – 2л., парфюми – 50 гр., тоалетни води – 0. 25 л.
 8. Рекламации за закъснял, изгубен или повреден багаж
  ПОВРЕДЕН БАГАЖ
  За щетите на Вашия багаж при повреда или частични липси от съдържанието на багажа, трябва да съобщите при пристигането си в  службата за "Изгубен багаж" на съответното летище преди преминаването на митнически контрол на летището, от която ще ви бъде направен Протокол за щета на багаж (Damage report).
  Рекламациите трябва да бъдат придружени от следните оригинални/ сканирани документи:
  • Протокол за повреден багаж (DamageReport)
  • Протокол за невъзможна поправка.
  • Бордни карти
  • Багажен(и) етикет(и)
  • Банкова сметка/IBAN/SWIFT CODE
  • Жалба
  Моля да изпратите Вашата писмена рекламация, придружена с необходимите документи по пощата или сканирани на е-мейл адрес office@airvk-bg.net до 7 дни след издаването на Протокол за щета на багаж (Damage report).
  ЗАКЪСНЯЛ БАГАЖ / ИЗГУБЕН БАГАЖ
  За отсъствието на Вашия багаж трябва да съобщите при пристигането си в  службата за "Изгубен багаж" на съответното летище преди преминаването на митнически контрол на летището, от която ще ви бъде направен Протокол за нередовност  на багаж (Property Irregularity Report - PIR).
  Рекламациите трябва да бъдат придружени от следните оригинални/ сканирани документи:
  • Протокол за нерегулярност  на багаж (Property Irregularity Report - PIR)
  • Бордни карти
  • Багажен(и) етикет(и)
  • Квитанция за платена такса свърхбагаж (ако има такава)
  • Банкова сметка/IBAN/SWIFT CODE
  • Жалба
  Моля да изпратите Вашата писмена рекламация придружена с необходимите документи по пощата или сканирани на е-мейл адрес office@airvk-bg.net , до 21 дни след издаването на Протокол за нерегулярност  на багаж (Property Irregularity Report - PIR).

ПОДЛЕЖАТ НА ЗАБРАНИ, ОГРАНИЧЕНИЯ И СПЕЦИФИЧЕН КОНТРОЛ :

В страните от Европейската общност е забранен вноса на продукти от животински произход , освен ако те не са представени за ветеринарен контрол на граничен инспекционен пункт – това е във връзка със заплахата от шап и други заразни болести по добитъка. За по-подробна информация – Регламент от 01.05.2009 на Европейската Комисия.

Контакти

Булевард „Шипченски Проход” 63, София 1574, България. office@airvk-bg.net +359 2 971 28 87 + 359 2 971 28 64

Този сайт използва бисквитки

Съгласен съм Научи повече